H8x12 - Space for Contemporary Art

Greet Stroobants

Greet Stroobants 8
Greet Stroobants 7
Greet Stroobants 6
Greet Stroobants 5
Greet Stroobants 4
Greet Stroobants 3
Greet Stroobants 2
Greet Stroobants 1

Het is voor mij een uitdaging om baisvormen: kegel, bol, balk, cilinder, in keramiek te transformeren tot een nieuwe ruimtelijke dimensie.
Het uitgangspunt is altijd de vorm, waar alle aandacht naartoe gaat en die mee bepaald wordt door de mogelijkheden van het materiaal. Ik probeer de vormentaal weloverwogen en strak te houden, het overbodige weg te laten, te elimineren, waardoor de objecten een monumentaal karakter krijgen. Vormen en kleuren worden bewust sober gehouden waardoor de spanning in het werk versterkt.

 

For me it ‘s a challenge to transform the basic forms - ball, cube, cylinder and cone - in a new spatial dimension.
The shaped form is well thought out and tight. All that is unnecessary gets removed. The simplicity renders the objects more monumental, while dispensing of the functional at the same time. The forms and colours are taken as plain presence, which accentuates the tension of the design. By repeating some elements I create a rhythmical pattern in the whole.

 

DIABOLO’S
De variaties op dit thema zijn samengesteld uit twee met elkaar verbonden halve bollen die elkaar in evenwicht houden. De ene kan niet zonder de andere. Samen vormen ze één geheel van concave en convexe volumes. Het geheel is meer dan de som der delen. Het is de totaalvorm die de objecten een visuele spanning geeft.

DIABOLOS
In the variations of this theme, new volumes are created in relation to each other. The two parts balance each other.  The way they are shaped, there is a cohesion between the inside and the outside, between the concave and the convex surfaces. There is a visual tension as a result.

BijlageGrootte
GreetStroobantsKeramiek.pdf16.5 MB